Strona gナづウwna - poczytaj o JavaScript, jQuery, CSS i HTML5

Wpisy z kategorii JavaScript

Praktyczne wprowadzenie – update

Chciałbym poinformować Wszystkich Czytelników Praktycznego wprowadzenia do JavaScript, że w odcinku szóstym dodałem pewien przypis, który wyjaśnia, w którym miejscu w pliku .js deklarować funkcję window.onload. Cytuję:

Jeśli dołączasz swoje skrypty do dokumentu w postaci oddzielnego pliku .js, deklarację window.onload umieszczaj na jego końcu. Kiedy dodajemy kod JS z zewnętrznego pliku, przeglądarka aplikuje go do swojej pamięci od góry do dołu. Jeśli więc napotka window.onload, funkcja jej przypisana musi być już wcześniej w pamięci przeglądarki.

Warto także pamiętać, że zdarzenie window.onload wykonuje się tylko raz, za każdym uruchomieniem strony. Idąc tym tropem, jeśli dwa razy zadeklarujemy zdarzenie window.onload dla dwóch różnych funkcji, wykona się tylko jedna, ta, którą przypisaliśmy do window.onload jako ostatnią.

Podziękowania dla m010ch za wskazanie nieścisłości

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #14

W JavaScript, podobnie jak w HTML, czy też CSS, występuje kilka sposobów na osiągnięcie danego efektu, o czym między innymi przekonaliśmy się w siódmej części. Spowodowane jest to w głównej mierze niejednolitą interpretacją standardów sieciowych. Prym w tej dziedzinie wiedzie Internet Explorer, gdzie skrypty działające na przeglądarkach typu Gecko czy też Opera potrafią nierzadko odmówić współpracy. Microsoft przemycił również pewne własne rozwiązania w implementacji JS, które co prawda działają na innych przeglądarkach, ale są bardzo nieużyteczne i co najważniejsze, niezgodne z zasadami budowania dokumentów XHTML. Dzisiaj omówimy większość z nieścisłości wynikających z powyższych faktów. Ponadto uzupełnisz swoje fachowe słownictwo o nowe terminy, które pozwolą Tobie śmielej poruszać się w świecie JavaScript. more…

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #13

Poprzednie odcinki Praktycznego wprowadzenia naświetliły sprawę tworzenia i operowania na elementach formularzy w JavaScript. Dzisiaj kontynuacja tego ciekawego tematu – zajmiemy się bowiem elementami <select>, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia, a których działanie jest bardzo ciekawe. more…

Praktyczne wprowadzenie na papierze…

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #12

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #11

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #10

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #9

EditPlus

Praktyczne wprowadzenie do JavaScript #8

Pages: newer posts 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 older posts